MENÜ

Neden Bilişim Koleji

Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk Kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. 

YAZILIM VE SİSTEM UZMANI İHTİYACI

Son yıllarda bilişim dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle hemen hemen tüm iş kollarında aranan elemanları nitelikleriyle yükseköğretim kurumlarından mezun olanların nitelikleri arasında boşluk ortaya çıktı. Hem özel sektör hem de kamu kurumları, nitelikli yazılımcılar ve sistem uzmanları bulmakta büyük güçlük çekiyor. Türkiye'de her yıl 70 bin yazılımcıya ihtiyaç duyulurken, sistem ve network alanında gereken uzman sayısı 100 bini aşmış durumda.   Dolayısıyla kodlama, veritabanı, web ve mobil programlama, sistem, ağ, siber güvenlik, bulut bilişim vb. konularda alınan kaliteli eğitimler, katılımcıları aranan uzmanlar haline getiriyor. Bilişim çalışanları aynı seviyede diğer pozisyonlardaki elemanlara oranla %65* daha fazla kazanırken, sürekli yükselebilecekleri kariyer seçeneklerine sahip olabiliyorlar. (*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre.) 

TASARIM VE SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Günümüzde her iş kolunda tasarım özel bir öneme sahip. Dijital tasarım uzmanlıkları, farklı sektörlere yayılmış kariyer fırsatları barındırıyor.     Web ve grafik eğitimleri sayesinde günümüzde hemen her kurumun ihtiyaç duyduğu becerileri edinerek, yaratıcılığınızı teknik bilginizle birleştireceğiniz işlerde çalışabilirsiniz.    Benzer bir durum dijital medya alanında da söz konusu. Sosyal medyanın ve dijital pazarlamanın her geçen gün daha fazla güç kazandığı iş dünyasında, kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikteki çalışanlara talep giderek artıyor.    3D ve teknik çizim eğitimleri ise başta tasarım, mimarlık ve mühendislik dallarında eğitim alan öğrencilerin, kullanacakları yazılımlarda piyasa koşullarının gerektirdiği yeterliliklere sahip olmalarını sağlıyor.   

SİBER GÜVENLİK

Siber Güvenlik, siber alemdeki hayatın güvenliği ve gizliliğinin korunmasıdır. NATO güvenlik danışmanı Rex Hughes’e göre “Yakın gelecekte çıkabilecek büyük bir savaşta ilk mermi internette atılacaktır.” Siber güvenlik, bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğine kadar birçok farklı kavramı kapsar. Siber güvenlik aynı zamanda farklı hedef kitleleri için farklı anlamlara gelir. Bireyler açısından bu kavram güvenli hissetmek, kişisel verileri ve gizliliği korumak demektir. Kurumlar açısından siber güvenlik, işle ilgili kritik öneme sahip işlevlerin kullanılabilir olmasını, operasyon ve bilgi güvenliği sayesinde gizli verilerin korunmasını sağlamak demektir. Hükümetler açısından ise vatandaşların, kurumların, kritik altyapının ve devlete ait bilgisayar sistemlerinin saldırılara ya da verilerin çalınmasına karşı korunması anlamına gelir. Tanımlar farklı olsa da, siber güvenlik bireylerin, kurumların ve hükümetlerin bilgi işlem hedeflerine güvenli, özel ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarına olanak veren ortak etkinlikleri ve kaynakları ifade eder. Dünyanın en büyük bilişim şirketlerine göre Siber Güvenlik 21 yüzyılın en önemli mesleklerinden biri haline gelecektir.

ÜRETKENLİK VE ERP (Enterprise Resource Planning) KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

Bilişim, tüm sektörlere etki ettiği için muhasebe ve kurumsal kaynak planlama (ERP) alanlarında güncel teknolojik yetkinliklerle donanmış profesyoneller ön plana çıkıyor. Özellikle %64,3 pazar payına sahip olan SAP ve Logo programlarını kullanabilmek için gerekli eğitimi almak, kariyerinizde fark yaratmanızı sağlıyor.Neredeyse tüm iş kollarında ihtiyaç duyulan Microsoft Office uygulamalarını doğru kullanabilmenin işverenler için standart bir beklenti haline geldiği ise yadsınamaz bir gerçek.​   

ULUSLARARASI ÇALIŞMA İMKANLARI

Bilişim eğitimleri dikey uzmanlaşma sağlayacak sayısız seçenek barındırıyor. Üstelik bilişimin sunduğu iş fırsatları ülkemizle de sınırlı değil. Bilişim eğitimin ardından, yetkili sınav merkezlerinden ilgili teknoloji üreticilerinin sınavlarına girerek, beceri ve yetkinliklerinizi belgeleme olanağınız bulunuyor. Böylece sahip olacağınız uluslararası geçerlilikteki sertifikalarla dünyanın her yerinde çalışma imkânına sahip olabilirsiniz.​

YAKIN GELECEK=BİLİŞİM

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, yazılım ve uygulamalar, akıllı ev aletleri ve günlük kullandığımız araçlar olmak üzere bilişim teknolojileri hayatımızın her noktasında yer almaktadır. Bilişim teknolojilerinin daha da hızlı yayılarak iş ve sosyal hayatımızın temel taşı olacağını öngörülmektedir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, dünyadaki en değerli şirketlerin çoğunluğu bilişim teknolojileri firmaları olacaktır. Uzmanlara göre önümüzdeki 15 yıl içerisinde şuan kimsenin bilmediği binlerce bilişim içerikli meslekte milyonlarca çalışan istihdam edilecektir.

ALANIN TANIMI

Bilişim teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan ağ işletmenliği, bilgisayar teknik servisi, veritabanı programcılığı ve web programcılığı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

ALANIN AMACI

Bilişim teknolojileri alanında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

BELGELENDİRME

1. Mezun olan öğrenciye alan/dalda diploma verilir.

2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir

yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, bilişim teknolojileri alanı

haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır. 

 BİLİŞİM ÇALIŞANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Bilişim Teknolojileri alanında eğitim süresi içerisinde daha başarılı olunabilmesi için öğrencinin;

•Sistemli düşünme gücüne sahip,

•Araştırmacı, yabancı dil bilen,

•Tasarım ve görsel yeterliliğe sahip,

•Matematikle ilgili konularda başarılı, 

•Mantığı güçlü, 

•Dikkatli, sabırlı, 

•Kendini yenileyebilen,

•Ekip içinde çalışabilen sabırlı ve dikkatli, bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri

bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

BİLİŞİM MEZUNLARI HANGİ GÖREVLERİ YAPABİLİRLER ?

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Web Tasarım Uzmanlığı
 • IT Uzmanlığı
 • Veri Tabanı Tasarımı Uzmanlığı
 • Yazılım Mühendisliği;
 • Sistem Mimarlığı;
 • Ağ ve Network Sistemleri Uzmanlığı
 • Sistem Tasarım ve Analiz Uzmanlığı
 • Bilgisayar Programcılığı;
 • Sistem Denetim Uzmanlığı
 • Proje Ekip Yönetimi;
 • Bilgisayar Ağları Kurumu / Yönetimi;
 • Bilgisayar Öğretmenliği.
 • Sosyal Medya Uzmanlığı
 • Siber Güvenlik Uzmanlığı
 • ERP Uzmanlığı
 • Akıllı Bina ve Otomasyon Sistemleri Uzmanlığı
 • Bilgisayar Donanım Uzmanlığı
 • Dijital Pazarlama Uzmanlığı